تکنولوژی پلاک خوان یا ANPR چیست؟ نحوه عملکرد و کاربرد آن

قابلیت تشخیص و خواندن پلاک یا به عبارتی Automatic number plate recognition می تواند راه حلی آسان برای شناسایی [...]