علت کار نکردن دید در شب دوربین مداربسته

تامین امنیت هنگام شب بسیار مهم و ضروری است. با تاریک شدن هوا احتمال سرقت و انجام اعمال خطرناک [...]