دوربین مداربسته ضد ضربه چیست؟

در تمامی محیط ها عوامل خارجی وجود دارند که می توانند به بدنه دوربین مداربسته آسیب برسانند. محیط هایی [...]