علت کار نکردن دید در شب دوربین مداربسته

نیاز به تامین امنیت هنگام شب بیشتر احساس می شود. با تاریک شدن هوا احتمال سرقت و انجام اعمال [...]