سنسور DIS چیست؟

یک از عواملی که می تواند کیفیت تصاویر دوربین مداربسته را تحت الشعاع قرار بدهد لرزش دوربین مداربسته است [...]