زوم اپتیکال چیست؟

زوم در واقع بزرگ تر دیدن یک سوژه در یک قاب می باشد. زوم در دو نوع زوم اپتیکال [...]