معنی FPS یا فریم در ثانیه در دوربین مداربسته چیست؟

2023-07-31T12:59:33+04:30توسط |

هر فریم چند ثانیه است؟ هر فریم چند عکس است؟ معنی FPS یا فریم در ثانیه در دوربین مداربسته ...