تشخیص چهره Face Detection دوربین مداربسته چیست ؟

دوربین های تشخیص چهره Face Detection می توانند امر ثبت چهره افراد را آسان کنند. عملکرد الگوریتم تشخیص چهره [...]