ثبت جزئیات توسط دوربین مداربسته

تا چه میزان از جزئیات را می توان در تصاویر مداربسته مشاهده کرد؟ این سوالی است که می تواند ذهن [...]