ارتفاع استاندارد نصب دوربین مداربسته و حداکثر فاصله دوربین مدار بسته از زمین

بهترین ارتفاع نصب دوربین مداربسته بین 2.5 الی 4 متر می باشد.