نصب دوربین مداربسته

مشتریان گرامی که مایل به نصب و راه‌اندازی سیستم مداربسته هستند می توانند فرم زیر را تکمیل و برای شرکت ارسال نمایند. این مجموعه با اعزام کارشناسان نصب حرفه ای از محل بازدید کرده و بهترین راهکارهای پیاده سازی سیستم مداربسته متناسب با فضای مورد نظر را ارائه می دهند.


    ساختمان مسکونیواحد مسکونی (داخل خانه)ساختمان اداریواحد اداری (داخل اداره)واحد تجاریپاساژواحد صنعتی کوچک (کارگاه)واحد صنعتی بزرگ (کارخانه)محیط کشاورزیمجموعه یا سازمان دولتیدیگر