نقشه حرارتی یا Heat Map چیست؟

نقشه حرارتی یا Heat Map چیست؟ اطلاعات مفید در مورد نحوه عملکرد کاربران را در اختیار شما قرار می [...]