ماکت دوربین مداربسته چراغ دار و چشمک زن چیست؟

ماکت دوربین مداربسته در واقع همان دوربین مداربسته دکوری است. این دوربین بیشتر جنبه بازدارنده دارد و فیلم و [...]