دوربین مداربسته چراغ دار چیست و انواع آن کدام است؟

یکی از مشخصه های دوربین مداربسته، چراغ LED است. این چراغ که مجهز به نورافکن هستند، کمک می کند [...]