دید در شب دوربین مداربسته هایلوک

همانطور که میدانید دوربین مداربسته برای ارائه تصویر نیاز به وجود نور و روشنایی دارد، در واقع برای اینکه تصویر [...]