مدت زمان نگهداری تصاویر دوربین مداربسته

تصاویر ضبط شده در یک سیستم مداربسته را تا چه مدت زمانی باید نگه داری کرد؟ مدت زمان نگهداری [...]