تکنولوژی شمارش افراد People Counting در دوربین هایلوک

تکنولوژی شمارش افراد در دوربین هایلوک می تواند به شما کمک کند تعداد خریداران، زمان شلوغی فروشگاه، کالای مورد پسند [...]