از کجا بفهمیم دوربین مدار بسته ضبط میکند

از کجا بفهمیم دوربین مداربسته روشن است و داره ضبط میکند؟ این سوال می تواند هم جنبه منفی داشته [...]