• نوع بدنه: اسپیددام
  • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسلی
  • نوع لنز:  2.8-12 میلی متر
  • برد دید در شب: 20 متر
  • زوم اپتیکال 4x
  • مجهز به تکنولوژی WDR

  فروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایلوک مدل PTZ-N2204I-DE3

  دوربین hilook مدل PTZ-N2204I-DE3 یک دوربین اسپیددام 2 مگاپیکسلی است که با وجود زوم اپتیکال 4x در آن امکان مشاهده سوژه ها در فواصل دور با جزئیات کامل میسر خواهد بود. این دوربین دارای لنز های لوک وریفوکال موتوردار با فاصله کانونی 2.8-12 میلی متر است. دارای مادون قرمز IR تا برد 20 متر است به همین دلیل در شب نیز تصاویر با کیفیتی ارائه می دهد. مجهز به تکنولوژی WDR است که باعث توزیع یکنواخت نور در سطح تصویر شده و تصاویر با کیفیت بالا ثبت می شوند. این دوربین

  از نوع POE است و با هر محصولی از نوع POE، سازگار می باشد. در فناوری POE هایلوک از طریق تنها یک کابل هم جریان الکتریکی و هم سیگنال تصویر هر دو انتقال می یابند. از دیگر امکانات این دوربین می توان به قابلیت 3D DNR یا سیستم کاهش نویز دیجیتالی سه بعدی اشاره نمود.

  • نوع بدنه: اسپیددام
  • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسلی
  • نوع لنز:  5-75 میلی متر
  • زوم اپتیکال 15x
  • مجهز به تکنولوژی WDR

  فروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایلوک مدل PTZ‐N4215‐DE3

  دوربین hilook مدل PTZ‐N4215‐DE3 یک دوربین اسپیددام 2 مگاپیکسلی است که همانند سایر مدل های گردان این دوربین نیز می تواند تصاویری 360 درجه ارائه دهد. این دوربین دارای لنز های لوک وریفوکال موتوردار با فاصله کانونی 5-75 میلی متر است. با وجود زوم اپتیکال 15x در آن امکان مشاهده سوژه ها در فواصل دور با جزئیات کامل میسر خواهد بود. مجهز به تکنولوژی WDR هایلوک است که باعث توزیع یکنواخت نور در سطح تصویر شده و تصاویر با کیفیت بالا ثبت می شوند. این دوربین از نوع POE است و با هر محصولی از نوع POE، سازگار می باشد. در فناوری POE از طریق تنها یک کابل هم جریان الکتریکی و هم سیگنال تصویر هر دو انتقال می یابند. از دیگر امکانات این دوربین می توان به قابلیت 3D DNR یا سیستم کاهش نویز دیجیتالی سه بعدی اشاره نمود.

  • نوع بدنه: اسپیددام
  • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسلی
  • نوع لنز:  5-75 میلی متر
  • برد دید در شب: 100 متر
  • زوم اپتیکال 15x
  • مجهز به تکنولوژی WDR

  فروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایلوک مدل PTZ‐N4215I‐DE2

  دوربین hilook مدل PTZ‐N4215I‐DE2 یک دوربین اسپیددام 2 مگاپیکسلی است که با وجود زوم اپتیکال 15x در آن امکان مشاهده سوژه ها در فواصل دور با جزئیات کامل میسر خواهد بود. این دوربین دارای لنز های لوک وریفوکال موتوردار با فاصله کانونی 5-75 میلی متر است. دارای مادون قرمز IR تا برد 100 متر است به همین دلیل در شب نیز تصاویر با کیفیتی ارائه می دهد. مجهز به تکنولوژی WDR است که باعث توزیع یکنواخت نور در سطح تصویر شده و تصاویر با کیفیت بالا ثبت می شوند. این دوربین از نوع POE است و با هر محصولی از نوع POE، سازگار می باشد. در فناوری POE های لوک از طریق تنها یک کابل هم جریان الکتریکی و هم سیگنال تصویر هر دو انتقال می یابند. از دیگر امکانات این دوربین می توان به قابلیت 3D DNR یا سیستم کاهش نویز دیجیتالی سه بعدی اشاره نمود.

  • نوع بدنه: اسپیددام
  • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسلی
  • نوع لنز:  4.8-120 میلی متر
  • برد دید در شب: 100 متر
  • زوم اپتیکال 25x
  • مجهز به تکنولوژی WDR

  فروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایلوک مدل PTZ‐N4225I‐DE

  دوربین hilook مدل PTZ‐N4225I‐DE یک دوربین اسپیددام 2 مگاپیکسلی است که با وجود زوم اپتیکال 25x در آن امکان مشاهده سوژه ها در فواصل دور با جزئیات کامل میسر خواهد بود. این دوربین دارای لنز هایلوک وریفوکال موتورایز با فاصله کانونی 4.8-120 میلی متر است. دارای مادون قرمز IR تا برد 100 متر است به همین دلیل در شب نیز تصاویر با کیفیتی ارائه می دهد. مجهز به تکنولوژی WDR است که باعث توزیع یکنواخت نور در سطح تصویر شده و تصاویر با کیفیت بالا ثبت می شوند. این دوربین از نوع POE است و با هر محصولی از نوع POE، سازگار می باشد. در فناوری POE از طریق تنها یک کابل هم جریان الکتریکی و هم سیگنال تصویر هر دو انتقال می یابند. از دیگر امکانات این دوربین می توان به قابلیت 3D DNR یا سیستم کاهش نویز دیجیتالی سه بعدی اشاره نمود.

  • نوع بدنه: اسپیددام
  • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسلی
  • نوع لنز:  4.8-120 میلی متر
  • برد دید در شب: 150 متر
  • زوم اپتیکال 25x
  • مجهز به تکنولوژی WDR

  فروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایلوک مدل PTZ‐N5225I‐AE

  دوربین hilook مدل PTZ‐N5225I‐AE یک دوربین اسپیددام 2 مگاپیکسلی است که با وجود زوم اپتیکال 25x در آن امکان مشاهده سوژه ها در فواصل دور با جزئیات کامل میسر خواهد بود. این دوربین دارای لنز هایلوک وریفوکال موتورایز با فاصله کانونی 4.8-120 میلی متر است. دارای مادون قرمز IR تا برد 150 متر است به همین دلیل در شب نیز تصاویر با کیفیتی ارائه می دهد. مجهز به تکنولوژی WDR هایلوک است که باعث توزیع یکنواخت نور در سطح تصویر شده و تصاویر با کیفیت بالا ثبت می شوند. این دوربین از نوع POE است و با هر محصولی از نوع POE، سازگار می باشد. در فناوری POE از طریق تنها یک کابل هم جریان الکتریکی و هم سیگنال تصویر هر دو انتقال می یابند. از دیگر امکانات این دوربین می توان به قابلیت 3D DNR یا سیستم کاهش نویز دیجیتالی سه بعدی اشاره نمود.

  • نوع بدنه: اسپیددام
  • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسلی
  • نوع لنز:  2.8-12 میلی متر
  • دید در شب: IR با برد 10 متر
  • زوم اپتیکال 4x

  فروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایلوک مدل PTZ‐P332ZI‐DE3

  دوربین hilook مدل PTZ‐P332ZI‐DE3 از سری دوربین های PanoVu با طراحی منسجم است که می تواند تصاویری 360 درجه ارائه دهد. این دوربین 2 مگاپیکسلی دارای مادون قرمز IR تا برد 10 متر است به همین دلیل در شب نیز تصاویر با کیفیتی ارائه می دهد. این دوربین دارای لنز هایلوک وریفوکال موتوردار با فاصله کانونی 2.8-12 میلی متر است. با وجود زوم اپتیکال 4x در آن امکان مشاهده سوژه ها در فواصل دور با جزئیات کامل میسر خواهد بود. این دوربین از نوع POE است در فناوری POE از طریق تنها یک کابل هم جریان الکتریکی و هم سیگنال تصویر هر دو انتقال می یابند.

  • نوع بدنه : اسپیددام
  • کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسلی
  • نوع لنز : وریفوکال 5-75 میلی متر
  • برد دید در شب : IRه100 متر
  • استاندارد IP66
  • قابلیت WDR

  فروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایلوک مدل PTZ‐T4215I‐D

  دوربین هایلوک مدل PTZ‐T4215I‐D یک دوربین 2 مگاپیکسلی با تکنولوژی توربو HD است. نوع بدنه آن از نوع اسپیددام، PTZ یا گردان بوده که مناسب برای محیط‌های بزرگ و بسیار وسیع است. این دوربین دارای لنز از نوع وریفوکال موتورایز با فاصله کانونی 5-75 میلی متر است. در این نوع لنزها امکان تنظیم زاویه دلخواه بر روی دوربین به صورت کنترل از راه دور وجود دارد. با وجود زوم اپتیکال 15X در آن امکان مشاهده سوژه ها در فواصل دور با جزئیات کامل میسر خواهد بود. مجهز به مادون قرمز IR با برد 100 متر و مناسب برای محیط‌های وسیع و کارخانجات است. از استاندارد IP66 پشتیبانی می کند به همین دلیل در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم است. همچنین این دوربین مجهز به تکنولوژی WDR است که باعث توزیع یکنواخت نور در تصویر می شود. این قابلیت مناسب برای مکان هایی با شرایط نوری نامساعد مانند درب ورودی سوله ها، درب ورودی بانک ها و ... می باشد. از دیگر امکانات این دوربین اسپیددام هایلوک می توان به قابلیت 3D DNR اشاره کرد. دوربین‌های اسپیددام هایلوک نیازمند وجود اپراتور در محل نیستند و می توانید برای آن ها الگوریتم رفتاری تعریف کنید.

  • نوع بدنه : اسپیددام
  • کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسلی
  • نوع لنز : وریفوکال 4.8-120 میلی متر
  • برد دید در شب : IRه150 متر
  • استاندارد IP66
  • کاهش نویز دیجیتالی 3D DNR

  فروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایلوک مدل PTZ‐T5225I‐A

  دوربین های لوک مدل PTZ‐T5225I‐A یک دوربین 2 مگاپیکسلی با تکنولوژی توربو HD است. نوع بدنه آن از نوع اسپیددام، PTZ یا گردان بوده که مناسب برای محیط‌های بزرگ و بسیار وسیع است. این دوربین دارای لنز هایلوک وریفوکال موتورایز با فاصله کانونی 4.8-120 میلی متر است. در این نوع لنزها امکان تنظیم زاویه دلخواه بر روی دوربین به صورت کنترل از راه دور وجود دارد. مجهز به مادون قرمز IR با برد 150 متر و مناسب برای محیط‌های وسیع و کارخانجات است. با وجود زوم اپتیکال 25X در آن امکان مشاهده سوژه ها در فواصل دور با جزئیات کامل میسر خواهد بود. از استاندارد IP66 پشتیبانی می کند به همین دلیل در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم است. از دیگر امکانات این دوربین اسپیددام هایلوک می توان به قابلیت 3D DNR اشاره کرد. دوربین‌های اسپیددام هایلوک نیازمند وجود اپراتور در محل هستند.

  • نوع بدنه: اسپیددام
  • کیفیت تصویر: 4 مگاپیکسلی
  • نوع لنز:  2.8-12 میلی متر
  • زوم اپتیکال 4x
  • مجهز به تکنولوژی WDR

  فروش دوربین 2 مگاپیکسلی هایلوک مدل PTZ‐N2404I‐DE3

  دوربین hilook مدل PTZ‐N2404I‐DE3 یک دوربین اسپیددام 2 مگاپیکسلی است که از آن می توان هم در محیط های داخلی و هم خارجی استفاده نمود. این دوربین دارای لنز وریفوکال موتوردار هایلوک با فاصله کانونی 2.8-12 میلی متر است. همانند سایر مدل های گردان این دوربین نیز می تواند تصاویری 360 درجه ارائه دهد این دوربین 4 مگاپیکسلی دارای مادون قرمز IR تا برد 20 متر است به همین دلیل در شب نیز تصاویر با کیفیتی ارائه می دهد. با وجود زوم اپتیکال 4x در آن امکان مشاهده سوژه ها در فواصل دور با جزئیات کامل میسر خواهد بود. همچنین دارای استاندارد IP66 و IK10 است که آن را در برابر ضربه مقاوم است. مجهز به تکنولوژی WDR است که باعث توزیع یکنواخت نور در سطح تصویر شده و تصاویر با کیفیت بالا ثبت می شوند. این دوربین از نوع POE است. در فناوری POE از طریق تنها یک کابل هم جریان الکتریکی و هم سیگنال تصویر هر دو انتقال می یابند.

برگشت به بالا